INFORMACJA RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Dbając o przejrzystość informacji, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

Administratorem Twoich danych osobowych będzie: Osiem59 Centrum Szkoleniowo Treningowe Sylwia Rekowska, ul. Graniczna 8, 58-340 Głuszyca Górna, tel. 690 611 870, e-mail: rowerygluszyca@gmail.com

Celem przetwarzania danych osobowych jest sporządzenie umowy i tym samym możliwość wypożyczenia roweru przez Wypożyczalnię Rowerów Górskich w Głuszycy przy ul. Sudeckiej 1.

 

Podstawa prawna: Art.6, ust.1, lit. a,b,c,d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochrpnie danych) oraz podpisanie przez Ciebie zamieszczonej poniżej zgody.

Twoje dane, tj. Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer e-mail, numer dowodu osobistego, będą przetwarzane przez czas świadczenia usługi, następnie zostaną zarchiwizowane, chyba że wcześniej wycofasz zgodę na przetwarzanie danych, co spowoduje usunięcie ich z bazy i tym samym brak możliwości świadczenia usługi.

 

Przez świadczenie usługi rozumiemy: przyjęcie rezerwacji, zawarcie umowy, przesłanie na maila podanego przy rezerwacji prośby o wystawienie opinii online oraz w razie uszkodzenia roweru, do korespondencji niezbędnej do załatwienia formalności zgodnie z Regulaminem.

Posiadasz pełne prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by móc korzystać z usług świadczonych Wypożyczalnię Rowerów Górskich w Głuszycy.

 

W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z przetwarzania i przechowywania Twoich danych. Będzie to jednoznaczne z rezygnacją ze świadczonych przez nas usług.

Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.